Informācija par pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un produktiem

Vispārīgā informāciju

Sabiedrība, sniedzot Klientiem ieguldījumu pakalpojumus vai ieguldījumu blakuspakalpojumus, var sniegt un saņemt no trešajām personām finansiālus un nefinansiālus labumus. Jebkāda veida labumi, ko Sabiedrība saņem vai sniedz trešajām personām, tiek uzskatīti par Pamudinājumiem.

Pamudinājumi var būt finansiāli un nefinansiāli, piemēram:

 • jebkādi maksājumi un jebkurš cits finansiāls labums;
 • nefinansiāli labumi (vērtīgas dāvanas, ekskluzīvi ielūgumi, būtiskas priekšrocības utml).

Par pamudinājumiem nevar tikt uzskatīti maksājumi vai labumi, kas nepieciešami attiecīgo ieguldījumu pakalpojumu vai blakuspakalpojumu sniegšanai, piemēram:

 • turēšanas izmaksas;
 • darījumu norēķinu un konvertācijas maksas;
 • reģistrācijas maksas un cita veida nodevas;
 • maksa par juridiskiem pakalpojumiem;
 • u.c. maksājumi.

Izņēmumi aizliegumam saņemt pamudinājumus

Pamudinājumus, ko Sabiedrība saņem no trešajām personām, Sabiedrība var paturēt, ja tie:

 1. ir paredzēti nolūkā uzlabot klientam sniegtā attiecīgā pakalpojuma kvalitāti;
 2. nepasliktina situāciju, kā Sabiedrība ievēro tās pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli klienta interesēs;
 3. skaidri un saprotami ir atklāti klientam pirms pakalpojuma sniegšanas.

Pretējā gadījumā, saņemtie finansiālie Pamudinājumi tiek izmaksāti Klientam, pārskaitot tos uz Klienta kontu Sabiedrībā. Pie nosacījuma, kad attiecīgo pamudinājumu Sabiedrībai ir tiesības paturēt, izņēmuma kārtā pamudinājumi var tikt izmaksāti atsevišķiem Klientiem.

Sabiedrība drīkst saņemt un paturēt arī nelielus jeb nebūtiskus nefinansiālus labumus, kas spēj uzlabot Klientam sniegto pakalpojumu kvalitāti un kuri, vērtējot pēc to apmēra un rakstura, negatīvi neietekmē Sabiedrības pienākumu rīkoties klienta interesēs. Pie pieņemamiem nebūtiskiem nefinansiāliem labumiem pieskaitāmi, piemēram:

 1. informācija vai dokumentācija attiecībā uz finanšu instrumentu vai ieguldījumu pakalpojumu, kas ir vispārīga pēc savas būtības vai individualizēta, lai atspoguļotu individuāla klienta apstākļus;
 2. trešās personas rakstveida materiāls, ko ir pasūtījis un apmaksājis korporatīvais emitents vai iespējamais emitents, lai veicinātu jaunu šā uzņēmuma emisiju, vai, ja trešajai personai ir līgumiskas saistības ar emitentu un emitents tai maksā, lai tā regulāri izstrādātu šādu materiālu, ar nosacījumu, ka šīs attiecības ir skaidri atspoguļotas materiālā un materiālu vienlaikus dara pieejamu visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas to vēlas saņemt, vai plašākai sabiedrībai;
 3. dalība konferencēs, semināros un citos apmācības pasākumos par konkrēta finanšu instrumenta vai ieguldījumu pakalpojuma labumiem un iezīmēm;
 4. viesmīlības izpausmes ar saprātīgu de minimis vērtību, piemēram, pārtika un dzērieni darba sanāksmes vai konferences, semināra vai cita veida viesmīlības izpausme iepriekš minētā apmācības pasākuma laikā;
 5. ziedi, suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti, ja no vienas personas gada laikā, saņemto nefinansiālo labumu, kopējā vērtība naudas izteiksmē nepārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru;
 6. pakalpojumi un dažāda veida atlaides, ko piedāvā komercsabiedrības vai individuālie komersanti un kas ir publiski pieejamas.
 7. dalība korporatīva emitenta apmaksātajos jaunas emisijas mārketinga pasākumos (road show), kas ir pieejami arī citu ieguldījumu brokeru sabiedrību un banku investīciju struktūrvienībām vai plašajai publikai;

 

Informācijas sniegšana Klientam

Pamudinājuma apmēru Sabiedrība atklās Klientam pirms attiecīgā pakalpojuma sniegšanas, vai arī atklās tā aprēķināšanas metodi, kas ļauj novērtēt maksājuma vai labuma summu.

Ja pirms attiecīgā pakalpojuma sniegšanas, nav iespējams novērtēt saņemamā vai maksājamā maksājuma vai labuma summu, Klients tiks informēts par faktisko maksājuma vai labuma summu pēc pakalpojuma sniegšanas. Tāpat arī Klienti, ja vien Sabiedrība ir saņēmusi pastāvīgus Pamudinājumus, vienreiz gadā tiks individuāli informēti par kopējo saņemto vai veikto maksājumu vai labumu kopsummu.

Neskaidrību gadījumā, precīzu pamudinājuma apmēru Jūs varat noskaidrot, sazinoties zvanot pa Sabiedrības tālruni (+371) 67092737, rakstot vēstuli info@renesource.lv

 

Pamudinājumi portfeļa pārvaldīšanas un neatkarīgas konsultācijas pakalpojumu sniegšanas gaitā

Sabiedrība nedrīkst saņemt un paturēt Pamudinājumus ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas un neatkarīgas ieguldījumu konsultācijas pakalpojumu ietvaros, izņemot nelielus jeb nebūtiskus nefinansiālus labumus.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, kā arī ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.