Ieguldītāju interešu aizsardzība

Kopš 2008.gada 1.februāra Latvijā ir pilnā apmērā integrēta Eiropas Savienības 2004.gada 21.aprīļa direktīva (2004/39/EK), kas uzrauga un regulē finanšu instrumentu tirgu, tā dalībniekus kā arī nodrošina ieguldītāju interešu aizsardzību. „Finanšu instrumentu tirgus direktīva” (MiFID) – tā ir Eiropas Savienības Direktīva, kura ir iestrādāta LR Finanšu instrumentu tirgus likumā (FITL), kā arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas noteikumos un ieteikumos, kuri ir piemērojami attiecībā uz finanšu instrumentu tirdzniecības regulēšanu visās Eiropas Savienības valstīs. Sākot ar 2018. gada 3. Janvāri stajās spēkā “Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/EU” (jeb MiFID II), kurā arī bija iestrādāta FITL. MiFID II prasības uzskatāmas par nākamo soli, lai nodrošinātu ieguldītājiem papildu aizsardzību un veicinātu finanšu tirgus caurspīdīgumu darījumos ar finanšu instrumentiem. Savukārt Finanšu instrumentu tirgus regula 600/2014 (Markets in Financial Instruments Regulation jeb  MiFIR) vairāk ir attiecināma tieši uz finanšu instrumentu darījumu izpildi, datu publiskošanu un ziņošanu kompetentajām iestādēm.

LR Finanšu instrumentu tirgus likumā iestrādātās MiFID normu pamatprincipi ir:

  • Ieguldītāju aizsardzība;
  • Kvalitatīvāku ieguldījumu pakalpojumu sniegšana;
  • Tirgus caurskatamības (transperency) nodrošināšana;

Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, kā arī nekvalitatīva ieguldījuma pakalpojuma sniegšanu, AS IBS „Renesource Capital” saviem klientiem ir izstrādājusi un ieviesusi vairākas politikas ieguldītāju aizsardzības jomā.

Renesource Capital sniedzot ieguldījumu pakalpojumus vadās no Rīkojumu izpildes politikas, ar kuru Klients tiek aicināts iepazīties šajā mājas lapā vai attiecīgi pieprasot to Renesource Capital pirms ieguldījumu pakalpojuma saņemšanas.

Klientam piederošie finanšu instrumenti Renesource Capital tiek turēti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Sabiedrības vārdā atvērtajā kontā ar norādi par finanšu instrumentu piederību Sabiedrības Klientiem (nominālais konts). Nominālajā kontā tiek turēti vairākiem Sabiedrības Klientiem piederošie finanšu instrumenti.

Turklāt Sabiedrība veic tās turējumā esošo Klientu šķirtu (nodalītu) finanšu instrumentu uzskaiti un nodrošina, ka ir iespējams jebkurā brīdī nošķirt vienam Klientam piederošos finanšu instrumentus no citam Klientam piederošajiem finanšu instrumentiem vai pašai Sabiedrībai piederošajiem finanšu instrumentiem.

CFD/FOREX regulējums Eiropā

Eiropas Vērtspapīru tirgus iestāde (ESMA) 2018. gada 23. martā ir pieņēmusi lēmumu aizliegt un ierobežot privāto ieguldītāju maržinālos darījumus un palielināt privāto ieguldītāju aizsardzības līmeni. Vēlāk ESMA ievestie ierobežojumi, bija iestrādāti LR nacionālajā regulējumā, Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 4. augusta noteikumos “Finanšu līgumu par starpību un bināro iespēju līgumu reklamēšanas, izplatīšanas un pārdošanas privātajiem klientiem ierobežojumu normatīvie noteikumi”

ESMA noteiktās maržinālās tirdzniecības likmes attiecas vienlaicīgi uz visiem tirdzniecībai pieejamiem CFD/FOREX instrumentiem un arī uz pozīcijām, kuras būs atvērtas pirms 2018. gada 1. augusta.

IZMAIŅAS, kuras ir NOTEIKTAS ar ESMA REGULĒJUMU 

Izmaiņas attiecas uz Privātajiem Klientiem 

Brīdinājumi par risku

Privātie Klienti saņems standartizētus brīdinājumus par riskiem un informāciju par kopējo zaudējumu procentuālo daļu CFD/FOREX kontos.

Šo brīdinājumu galvenais mērķis ir piesaistīt Privāto Klientu uzmanību, informējot viņus par maržinālo darījumu augsto riska pakāpi, kas no vienas puses ir saistīta ar peļņas gūšanu, bet no otras – ar zaudējumiem.

KLIENTA PRIEKŠROCĪBAS:

  • brīdinājumu sistēma uzlabo Privātā Klienta izpratni par attiecīgo produktu
  • brīdinājumu sistēma veicina Privāto Klientu pārdomātu lēmumu pieņemšanu par to, vai viņi vēlas turpināt dalību darījumos ar augsta riska produktu un vai viņi var atļauties uzņemties augsto kapitāla zaudēšanas risku.

Aizsardzība pret negatīvu bilanci

ESMA regulējums paredz Privātā Klienta aizsardzību pret negatīvu bilanci. Apstākļos, kad pamatā esošos aktīvus skar lielas un pēkšņas cenu izmaiņas, klienta konta bilance var kļūt negatīva.

Ar šī ierobežojošā pasākuma ieviešanu Privātā Klienta maksimālie zaudējumi, kas varētu rasties no CFD/FOREX tirdzniecības kopā ar visām saistītām izmaksām, aprobežosies ar CFD/FOREX tirdzniecības kontā esošo un ar CFD/FOREX tirdzniecību saistīto līdzekļu kopējo apjomu.

KLIENTA PRIEKŠROCĪBAS:

  • Privāts Klients ir aizsargāts pret ārkārtējiem tirgus apstākļiem, kuru dēļ Klienta CFD/FOREX konta bilance ir kļuvusi negatīva.
  • Būtiski samazinās Privātā Klienta kapitāla zaudējuma apmērs.

CFD/FOREX konta pozīciju aizvēršanas jeb stop out noteikums

ESMA regulējuma jaunievedums ir CFD/FOREX konta pozīciju slēgšanas jeb stop out noteikums. Normālos tirgus apstākļos šis pasākums samazina Privātā Klienta kapitāla zaudēšanas risku un nepieļauj situāciju, kad zaudējumi pārsniedz līdzekļu apjomu, ko Privātais Klients ir ieguldījis CFD/FOREX produktos.

Pozīciju slēgšanas jeb stop out noteikums paredz visu CFD/FOREX kontos esošo pozīciju aizvēršanu, ja CFD/FOREX konta atlikums ir samazinājies līdz 50% no sākotnēji nepieciešamā nodrošinājuma (initial margin) apjoma.

Rezultātā Privātais Klients tiek ierobežots tirdzniecības stratēģijas izvēlē: saskaņā ar jauno regulējumu atsevišķas pozīcijas var tikt aizvērtas, ja Klients nebūs palielinājis savu drošības rezervi. Tas nozīmē, ka var izveidoties situācija, kurā rodas neparedzēts tirgus risks atlikušajām Privātā Klienta pozīcijām.

Kredītpleca ierobežojums

Maržinālajos darījumos jaunais ESMA regulējums paredz būtisku kredītpleca apmēra ierobežošanu.

No vienas puses tas aizsargās Privātos Klientus “pašus no sevis” un samazinās zaudējumu varbūtību salīdzinājumā ar tiem zaudējumiem, kas Klientam varētu rasties, ja tas veiktu tirdzniecību ar augstāku kredītpleca (sviras finansējuma) līmeni.

No otras puses Privātais Klients iegūst ierobežojumus gan tirdzniecības apmēros, gan peļņas gūšanas iespējās.

Pārskatāmības nolūkos – salīdzinājums pirms un pēc jaunā ESMA regulējuma ieviešanas:

Forex un CFD bāzes aktīvs

Kredītplecs pirms izmaiņām

Kredītplecs pēc izmaiņām

Galvenie valūtu pāri (USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF)

1:100

1:30

Mazāk nozīmīgi valūtu pāri

1:50

1:20

1:20

Zelts

1:25

1:20

Galvenie biržu akciju indeksi (FTSE100, CAC40, DAX30, DJIA, S&P500, NASDAQ100, NASDAQ, NIKKEI225, ASX200, EURO STOXX50)

 

*

 

1:20

Izejvielas un preces (enerģētika, lauksaimniecības kultūras, industriālie metāli un dārgmetāli)

 

1:30

 

1:10

Mazāk nozīmīgi biržu akciju indeksi

*

1:10

Individuālas akcijas

*

1:5

Citi finanšu instrumenti (procentu likmes, obligācijas)

*

1:5

Kriptovalūtas

*

1:2

*Individuāli vienojoties ar klientu

 

Salīdzinājums starp finanšu nodrošinājuma noteikumiem pirms un pēc jaunā regulējuma ieviešanas.

Forex un CFD bāzes aktīvs

Drošības depozīts pirms izmaiņām

Drošības depozīts pēc izmaiņām

Galvenie valūtu pāri (USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF)

1%

3.33%

Mazāk nozīmīgi valūtu pāri

2-5%

5%

Zelts

4%

5%

Galvenie biržu akciju indeksi (FTSE100, CAC40, DAX30, DJIA, S&P500, NASDAQ100, NASDAQ, NIKKEI225, ASX200, EURO STOXX50)

 

 

*

5%

Izejvielas un preces (enerģētika, lauksaimniecības kultūras, industriālie metāli un dārgmetāli)

 

3%

 

10%

Mazāk nozīmīgi biržu akciju indeksi

*

10%

Individuālas akcijas

*

20%

Citi finanšu instrumenti (procentu likmes, obligācijas)

 

*

20%

Kriptovalūtas

*

50%

*Individuāli vienojoties ar klientu

 

No iepriekšminētā izriet, ka maržinālā nodrošinājuma (drošības depozīts) prasības arī būtiski palielināsies.

PIRMS IZMAIŅĀM

PĒC IZMAIŅĀM

Klients veic darījumus ar CFD uz izejvielām un precēm ar sākotnējo maržinālo nodrošinājumu jeb drošības depozītu 3% apmērā (kredītplecs 1:33)

Klients veic darījumus ar CFD uz izejvielām un precēm ar sākotnējo maržinālo nodrošinājumu jeb drošības depozītu 10% apmērā (kredītplecs 1:10)

 

SECINĀJUMS: sākotnējā maržinālā nodrošinājuma summa palielināsies vairāk nekā 3 reizes, savukārt, kredītplecs samazināsies vairāk nekā 3 reizes.

 

 

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, kā arī ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.