Klienta statuss

Saskaņā ar LR Finanšu instrumentu tirgus likuma 124.¹ panta prasībām, personām, kurām Sabiedrība sniedz ieguldījumu pakalpojumus un/vai ieguldījumu blakus pakalpojumus ir jāpiešķir viens no trim statusiem:

Tiesību aktu prasība nodrošināt precīzu un likumam atbilstošu klienta statusa klasifikāciju ir ļoti būtiska, ņemot vērā tiesību aktos paredzētos dažādos normatīvos aizsargpasākumus katram no piešķiramajiem klienta statusiem. Visi klienti Sabiedrībā tiek klasificēti, atkarībā no to interešu aizsardzības līmeņa darījumos ar finanšu instrumentiem vai izvēlētajiem ieguldījumu pakalpojumiem.

Privāts klients

Privāts klients ir klients, kas nav klasificēts kā profesionāls klients vai tiesīgs darījuma partneris.

Privātiem klientiem Renesource Capital piemēro visaugstāko klienta interešu aizsardzības līmeni.

Renesource Capital pieņemot izpildei privāta klienta rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem, vai pieņemot un nododot izpildei privātu klientu rīkojumus par darījumiem ar finanšu instrumentiem, nodrošina pēc iespējas labākus rezultātus, ņemot vērā tādus faktorus kā:

 • darījuma cena/kurss;
 • ar darījumu saistītās izmaksas;
 • izpildes ātrums;
 • norēķinu iespējamība;
 • darījuma apjoms u.c.

LR tiesību akti paredz lielāku aizsardzību ieguldītājiem ar mazākām zināšanām un pieredzi investīciju jomā, kas ir raksturīgi privātiem klientiem, kā arī klientu naudas līdzekļu šķirtu turēšanu (segregāciju) un LR Ieguldījumu aizsardzības likumā paredzētās kompensācijas (EUR 20 000).

Profesionāls klients

Profesionāls klients ir klients, kuram ir attiecīga pieredze, zināšanas un kompetence, lai patstāvīgi pieņemtu ieguldījumu lēmumu un pienācīgi novērtētu riskus, ko tas uzņemas.

Renesource Capital pieņemot izpildei profesionāla klienta rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem, vai pieņemot un nododot izpildei profesionāla klienta rīkojumus par darījumiem ar finanšu instrumentiem, nodrošina pēc iespējas labākus rezultātus, ņemot vērā tādus faktorus kā:

 • darījuma cena/kurss;
 • ar darījumu saistītās izmaksas;
 • izpildes ātrums;
 • norēķinu iespējamība;
 • darījuma apjoms u.c.

Saskaņā ar LR Ieguldījumu aizsardzības likumā noteikto, profesionāliem klientiem netiek paredzēta kompensācijas izmaksa, ja LR reģistrētā un licencētā kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība nespēj pilnā apjomā un termiņos izpildīt savas saistības pret ieguldītāju.

 

Renesource Capital var piešķirt profesionāla klienta statusu divos gadījumos:

Profesionāls klients saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 124¹pantā „Klienta statuss” noteiktajiem kritērijiem

Profesionāls klients pēc paša klienta izvēles, saskaņā ar klienta iesniegumu un vienošanos ar Sabiedrību

 • kredītiestādes;
 • ieguldījumu brokeru sabiedrības;
 • citas licencētas vai regulētas finanšu iestādes;
 • ieguldījumu fondi un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības;
 • apdrošināšanas sabiedrības;
 • pensiju fondi;
 • preču dīleri;
 • citas komercsabiedrības, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros (atbilst 2 no zemāk minētajiem 3 kritērijiem):
  • Pašu kapitāls (own funds) — ne mazāks kā 2 miljonu EUR;
  • Neto apgrozījums (net turnover)— ne mazāks kā 40 miljonu EUR;
  • Bilances vērtība (balance sheet total)— ne mazāka kā 20 miljonu EUR.

Renesource Capital ir tiesīga atzīt par profesionālu klientu ikvienu klientu, kurš ir izteicis attiecīgu lūgumu, Renesource Capital izvērtē šāda klienta kompetenci, pieredzi un zināšanas, lai gūtu attiecīgu apliecinājumu, šajā sakarā klientam ir jāatbilst vismaz 2 no zemāk minētajiem 3 kritērijiem:

 • persona ir veikusi būtiska apmēra darījumus attiecīgajā tirgū — vismaz 10 darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā;
 • personas finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz 500 000 EUR;
 • personai ir vismaz vienu gadu ilga pieredze finanšu sektorā amatā, kurā nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem, ko persona plāno veikt vai saņemt kā profesionāls klients.

Profesionāla klienta statusu klientam var piešķirt kopumā vai attiecībā uz ieguldījumu pakalpojuma atsevišķu veidu, darījuma veidu vai konkrētu darījumu vai finanšu instrumentu. Klients, kurš vēlas, lai to atzīst par profesionālu klientu, iesniedz Renesource Capital iesniegumu, tajā norādot ieguldījumu pakalpojuma, darījuma vai finanšu instrumenta veidu, attiecībā uz kuru tas vēlas saņemt profesionāla klienta statusu.

Renesource Capital pirms profesionāla klienta statusa piešķiršanas rakstveidā brīdina par ieguldītāja aizsardzības tiesībām, ko zaudē iegūstot profesionāla klienta statusu, klients paraksta apliecinājumu, ka tā šādu brīdinājumu ir saņēmis un apzinās šādu tiesību zaudējuma sekas. Par profesionāla statusa piešķiršanu starp Renesource Capital un klientu tiek noslēgta rakstveida vienošanās.

Tiesīgs darījumu partneris

Sabiedrība piešķir tiesīga darījumu partnera statusu, ja Klients atbilst kaut vienam no zemāk minētajiem kritērijiem:

 • ieguldījumu brokeru sabiedrība;
 • kredītiestāde;
 • apdrošināšanas sabiedrība;
 • ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;
 • pensiju fonds/pārvaldīšanas sabiedrība;
 • valdība;
 • central banka;
 • transnacionāla korporācija;
 • valsts kase;
 • cita licencēta finanšu iestāde, kas veic savu darbību atbilstoši ES vai citu valstu finanšu darbību regulējošiem tiesību aktiem.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.