Naudas līdzekļu un FI turēšana

Saskaņā ar FKTK noteikumiem un LR Finanšu instrumentu tirgus likuma 129.panta un 129¹ panta prasībām, Renesource Capital ir pienākums turēt Klientu naudas līdzekļus un/vai klientam piederošos finanšu instrumentus šķirti (segregēti) no saviem naudas līdzekļiem un citu Sabiedrības klientu finanšu instrumentiem, attiecīgi.

Šķirtas klientu naudas līdzekļu un finanšu instrumentu turēšanas mērķis (Client money rule) ir aizliegt finanšu tirgus starpniekiem (kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām) iespēju izmantot klientu naudas līdzekļus vai finanšu instrumentus savu saistību segšanai (t.i. klientu naudas līdzekļi, nedrīkst tikt izmantoti ieguldījumu brokeru sabiedrības kreditoru prasījumu apmierināšanai) vai klienta aktīvu (naudas līdzekļu un finanšu instrumentu) izmantošanai citiem mērķiem.

Renesource Capital pieņemot lēmumu par kredītiestādi, ieguldījumu brokeru sabiedrību vai depozitāriju, kurā turēt klientam piederošos naudas līdzekļus vai finanšu instrumentus, ar pienācīgu prasmi un rūpību izvērtē šīs kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības vai depozitārija kompetenci un reputāciju finanšu tirgū, kā arī attiecīgajā valstī spēkā esošās prasības vai tiesu praksi attiecībā uz klientu naudas līdzekļu un finanšu instrumentu turēšanu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt klienta intereses.

Turklāt Renesource Capital ir tiesīgs klientam piederošos finanšu instrumentus turēt tikai pie tāda sadarbības partnera (kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, depozitārija), kurš ir pakļauts attiecīgajā valstī spēkā esošajām prasībām par klienta finanšu instrumentu šķirtu (segregētu) turēšanu un attiecīgais sadarbības partneris tiek uzraudzīts (regulēts).

Renesource Capital reizi gadā aktualizē un izvērtē izraudzīto sadarbības partneru (kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības un depozitāriji) kompetenci un klienta naudas līdzekļu un finanšu instrumentu turēšanas nosacījumus.

Nodibinot darījuma attiecības ar sadarbības partneriem (kredītiestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, depozitārijiem), Renesource Capital nodrošina nominālā konta atvēršanu, kurā esošie naudas līdzekļi un/vai finanšu instrumenti tiek atspoguļoti un uzskaitīti kā Renesource Capital klientu naudas līdzekļi un/ vai finanšu instrumenti.

Saskaņā ar LR Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām Renesource Capital nodrošina ikgadējo zvērināta revidenta pārbaudi par klientu finanšu instrumentu un naudas līdzekļu šķirtu turēšanu, pamatojoties uz ko tiek sagatavots neatkarīga revidenta ziņojums.

Saskaņā ar Renesource Capital pieņemto pašu kapitāla vadības stratēģiju un risku pārvaldības limitiem, Renesource Capital neinvestē savus brīvos naudas līdzekļus finanšu tirgus instrumentos tādos kā valsts un pašvaldību fiksēta ieņēmuma vērtspapīri (obligācijas), ar dažādiem aktīviem nodrošinātie vērtspapīri (asset backed securities), kā arī Sabiedrība neiesaistās klientu darījumu iekšējā finansēšanā – REPO darījumos ar saviem kapitāla līdzekļiem.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.