Finanšu tirgus apskatu saistību atruna

Renesource Capital šajā mājas lapā izvieto Sabiedrības sagatavotus finanšu tirgus apskatus. Minētajos apskatos izteiktie viedokļi atspoguļo attiecīgās nozares speciālistu uzskatus un izpratni, nevis ar Sabiedrību saistīto uzņēmumu viedokli. Apstākļu maiņas gadījumā, izpratne un uzskati var mainīties. Renesource Capital mērķis ir nodrošināt finanšu tirgus apskata objektivitāti, neatkarību un godprātību. Finanšu tirgus apskati tiek sagatavoti izmantojot Renesource Capital labākās prasmes un pēc visas Sabiedrības rīcībā esošās informācijas Sabiedrības publiskoto finanšu tirgus apskatu saturrs ir pareizs un precīzs.

Renesource Capital finanšu tirgus apskats ir sagatavots balstoties uz informāciju, kas iegūta no publiski pieejamiem un par uzticamiem uzskatāmiem informācijas avotiem, tādiem kā: REUTERS, BLOOMBERG, CNBC, FINANCIAL TIMES, kā arī valstu biržu, centrālo banku, statistikas biroju, kā arī kompāniju mājas lapās internetā publiski pieejamo informāciju u.c. Tajā pat laikā Renesource Capital negarantē sniegtās informācijas pilnību un precizitāti.

Ikvienam Renesource Capital finanšu tirgus apskatam ir tikai informatīvs raksturs un to nevar uzskatīt par padomu, piedāvājumu vai ieguldījumu ieteikumu pirkt, pārdot vai turēt finanšu instrumentus. Finanšu tirgus apskatā izteiktie viedokļi un informācija, kas nav iegūta no publiskiem avotiem, atspoguļo Renesource Capital viedokli un prognozes finanšu tirgus apskata sagatavošanas brīdī un tie nevar tikt uzskatīti par solījumu vai garantiju no Sabiedrības puses, ka finanšu tirgus apskatā paustie apstākļi patiešām piepildīsies vai ka prognozes izrādīsies patiesas.

Renesource Capital finanšu tirgus apskatu vai tā daļu nedrīkst jebkādā veidā reproducēt, pārdot, izplatīt vai atsaukties uz to citos apskatos bez Sabiedrības rakstveida atļaujas. Ja Renesource Capital finanšu tirgus apskats vai tā daļa tiek izmantota citātos, atsauce uz informācijas avotu ir obligāta.

Finanšu instrumenta vai emitenta novērtēšanai, vai finanšu instrumenta cenas/ kursa nākotnes vērtības noteikšanā Renesource Capital izmanto vēsturiskos datus, kā arī vispārējās ekonomiskās situācijas un konkrēta sektora (finanšu instrumenta, aktīva, bāzes aktīva u.c.) attīstības tendences, kā arī riskus.

Finanšu tirgus apskata autori, kā arī Renesource Capital, tā saistītie uzņēmumi vai to pārstāvji neuzņemas atbildību par atklātajām neprecizitātēm vai kļūdām finanšu tirgus apskatā, kā arī par personas, kura daļēji vai pilnībā izmantojusi vai plāno izmantot šajā apskatā iekļauto informāciju, iespējamiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī iespējamām soda sankcijām, kuras klientam radījusi apskatā ietvertās informācijas daļēja vai pilnīga izmantošana.

Finanšu tirgus apskata lietotājam jāapzinās, ka ieguldījums, kas veikts pēc iepazīšanās ar Renesource Capital finanšu tirgus apskatā pausto viedokli, var neatbilst attiecīgās personas interesēm. Jebkurai klienta veiktajai investīcijai ir pilnībā jābalstās uz klienta personīgo finansiālo apstākļu un investīciju mērķu novērtējumu. Pirms jebkuru ieguldījumu veikšanas ieteicams konsultēties ar savu ieguldījumu konsultantu vai vadīties pēc personīgā novērtējuma. Klientam ir jāņem vērā īpašie riski un faktori, kas var ietekmēt jebkuru ieguldījumu finanšu instrumentos attiecīgajā valstī. Finanšu instrumentu nākotnes vērtību negatīvi vai pozitīvi var ietekmēt tādi faktori kā valūtas maiņas kurss, procentu likmju, biržu indeksu izmaiņas, nodokļu likumu izmaiņas, preču un izejvielu cenas, makroekonomiskie rādītāji, politiskie notikumi u.c.

Renesource Capital finanšu tirgus apskatā iekļautā informācija netiks aktualizēta.

Renesource Capital atgādina un vērš uzmanību, ka vēsturiskie finanšu instrumentu dati (cenas/ kursi, tehniskie cenu/ kursu līmeņi, makroekonomiskie un emitentu finanšu rādītāji, statistikas indikatori u.c.) negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē un neliecina par nākotnes notikumu attīstības tendenci.

 

Finanšu tirgus apskata izstrādātājs: Akciju Sabiedrība (AS), ieguldījumu brokeru sabiedrība (IBS) „Renesource Capital”;

Juridiskā un faktiskā adrese: AS IBS „Renesource Capital”, Duntes iela 15a, Rīga, LV-1005, Latvija.

AS IBS „Renesource Capital” darbību uzrauga: Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Kungu ielā 1, Rīga, LV – 1050, Latvija.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.