Organizatoriskā struktūra

Renesource Capital pārvalda:

  • akcionāru sapulce;
  • padome;
  • valde.

Savas tiesības piedalīties akciju sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcēs. Akcionāru sapulces tiek sasauktas ik gadu Latvijas Republikas Komerclikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Akcionāru sapulču kompetencē ietilpst Renesource Capital gada pārskata apstiprināšana, lēmumu pieņemšana par peļņas izlietošanu, statūtu un pamatkapitāla apmēra grozīšanu, padomes locekļu, revidentu, kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu, vērtspapīru emisiju un konversiju, kā arī citi nozīmīgākie Sabiedrības darbības jautājumi.

Padome ir Renesource Capital pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā. Saskaņā ar Renesource Capital Statūtu noteikumiem, Sabiedrības padomi veido trīs padomes locekļi un padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem. Padomes galvenie uzdevumi ir pastāvīga Sabiedrības valdes darbības uzraudzība, kā arī valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana. Renesource Capital padomē darbojas nozares profesionāļi, kas savukārt nodrošina kvalificētu un objektīvu Sabiedrības valdes darbības uzraudzību, kā arī sniedz tai neatkarīgus un profesionālus ieteikumus.

Renesource Capital ikdienas darbu organizē un vada sabiedrības valde. Saskaņā ar Renesource Capital Statūtu noteikumiem, Sabiedrības valdi veido divi valdes locekļi, no kuru vidu Sabiedrības padome ieceļ valdes priekšsēdētāju. Sabiedrības valde tiek ievēlēta uz trīs gadiem. Sabiedrības valdi veido augsti kvalificēti speciālisti, kas papildus valdes locekļu pienākumiem nodrošina arī Sabiedrības struktūrvienību darbības pārraudzību. Saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem, valdes locekļu pārstāvības un paraksta tiesības sadalītas tādējādi, ka gan valdes priekšsēdētājam, gan valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību individuāli. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

Saskaņā arRenesource Capital statūtiem, pārstāvniecības tiesības un paraksta tiesības ir sadalītas tā, ka gan valdes priekšsēdētājam, gan valdes loceklim ir tiesības individuāli un neatkarīgi pārstāvēt kompāniju.

Renesource Capital korporatīvas pārvaldības sistēmu papildina arī citi Sabiedrības struktūrvienību vadītāji un speciālisti, kuru kompetencē ir padomes un valdes lēmumu izpilde un attiecīgās darbības sfēras vadība.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, kā arī ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.